Bevare brukbarheten til det ytre rom


Bærekraft i verdensrommet: Bevaring av brukbarheten til det ytre rom

Menneskeheten har ennå ikke utforsket grensene for universet vårt, men verdensrommet er allerede i ferd med å bli en stadig viktigere ressurs for jorden.

Jordens baner støtter ulike satellitt applikasjoner som muliggjør teknologiene vi bruker på daglig basis. Mens rommet kan virke uendelig, utgjør banene som satellittene reiser i en begrenset naturressurs med en begrenset mengde fysisk rom. Disse banene blir mer og mer overfylte med satellitter og romsøppel – og bærekraftig forvaltning av denne ressursen er avgjørende for fremtiden til aktiviteter i verdensrommet.

Infografikken ovenfor fra sponsoren vår Secure World Foundation fremhever utfordringene som bærekraftig rom står overfor, og de potensielle løsningene som kan bidra til å forvalte denne ressursen for fremtiden.

Behovet for å bevare det ytre rom

Tusenvis av satellitter går i bane rundt jorden i forskjellige høyder, og gir sosiale, vitenskapelige og økonomiske fordeler til mennesker over hele kloden. Mens noen satellitter hjelper til med å fremme vitenskap og utforskning i rommet, overvåker andre jordens miljø og hjelper katastrofehåndtering på bakken.

Rommet er imidlertid en global ressurs, der tilstedeværelsen og handlingene til én aktør kan påvirke alle de andre i bane. I 1990 var det mindre enn 500 aktive satellitter i bane rundt jorden. I dag er det flere enn 4000 aktive satellitter i verdensrommet. Videre, med selskaper som SpaceX som lanserer ekspansive satellittnettverk, er flertallet av aktive satellitter i dag for kommersielle formål, med en mindre del som tjener offentlige, militære, sivile og akademiske behov.

Den raske økningen i antall satellitter, drevet av kommersiell sektor, utgjør utfordringer for fremtiden for romaktivitet og bærekraft.

Tre utfordringer for verdensrommets bærekraft

Bærekraft i rom er å sikre at hele menneskeheten kan fortsette å bruke det ytre rom til fredelige formål og sosioøkonomiske fordeler nå og på lang sikt. Dette vil kreve internasjonalt samarbeid, diskusjon og avtaler designet for å sikre at verdensrommet er trygt, sikkert og fredelig.

Det er flere utfordringer for bærekraftig rom, men tre viktige spørsmål skiller seg ut.

Utfordring nr. 1:
Romavfall

Som begrepet antyder, refererer romsøppel eller orbitalskrot til nedlagte satellitter, gamle rakett kropper og fragmenterte gjenstander i rommet som ikke lenger tjener et nyttig formål.

Ifølge European Space Agency (ESA), massen av alle ruskobjekter i rommet summert til 8.800 tonn fra desember 2020. Dette inkluderer:

  • 34 000 gjenstander som er større enn 10 cm
  • 900 000 gjenstander mellom 1 cm og 10 cm
  • 128 millioner gjenstander mellom 1 mm og 1 cm

Selv om disse objektene virker små i størrelse, kan de reise med hastigheter på opptil 29 000 km/t eller omtrent 8 km/s. Som et resultat kan selv kollisjoner med små stykker avfall ha farlige konsekvenser for de som er i verdensrommet.

Den økende mengden romsøppel bringer opp et annet problem – den fysiske overbelastningen i jordens baner.

Utfordring nr. 2:
Orbital Crowding

Jordens baner har en begrenset mengde fysisk plass. I dag er disse banene vert for tusenvis av satellitter av forskjellige størrelser, i tillegg til rusk og gjenstander som flyter rundt.

Fysisk opphopning av baner med satellitter og rusk kan føre til en kjedereaksjon kjent som Kessler syndrom. Dette refererer til et scenario hvor tettheten av objekter i Low Earth Orbit (LEO) er høy nok til at kollisjoner mellom objekter kan skape en kaskadeeffekt der hver kollisjon genererer rusk som øker sannsynligheten for ytterligere kollisjoner.

Dessuten blir satellittkonstellasjoner – store nettverk av satellitter – mer vanlig. Her er noen eksempler på planlagte satellittkonstellasjoner per 10. august 2021:

Selskap Konstellasjonsnavn Antall satellitter
SpaceX Starlink 41.493
Kina SatNet Guo Wang 12.992
OneWeb N/A 6.372
Lynk Global N/A 5000
Amazon Kuiper 3.326
Hanwha Systems N/A 2000
SatRevolution REC 1024

Orbital trengsel med satellitter og romsøppel kan forårsake både fysisk overbelastning og elektromagnetisk interferens, og hindrer kommunikasjon og sikkerhet i rommet.

Utfordring nr. 3:
Romsikkerhet

Militærer bruker plass til å støtte operasjoner med kommunikasjons-, etterretnings-, navigasjons- og overvåkingssatellitter, som spiller en viktig rolle i både nasjonal og internasjonal sikkerhet.

Men med flere nasjoner som integrerer verdensrommet i sine sikkerhetstiltak, er det en økt risiko for konflikt i tilfelle satellittinterferens. Som et resultat utvikler militære evner for å forstyrre, degradere eller ødelegge satellitter av nasjonale sikkerhetsgrunner.

Siden 1959 har Kina, India, Russland og USA utført mer enn 70 anti-satellitt-tester (ASAT) samlet. Disse testene genererte over 5000 stykker av rusk som nå spores, i tillegg til tusenvis av mindre gjenstander som er for små til å spore.

Managing Space: A Resource for the Future

Romsøppel, orbital crowding og plasssikkerhet er utfordringer som krever politikk, praksis og teknologier for å bruke verdensrommet bærekraftig.

Potensielle løsninger på disse problemene spenner fra tekniske tiltak som fjerning av romrester, styring av banetrafikk og forbedring av situasjonsbevissthet, til politiske tiltak som romstyring, datadeling og implementering av effektive forskrifter.

Mens noen av disse initiativene allerede er i gang, for eksempel verdens første fjerning av rusk oppdraget som lanseres i 2025, for å sikre rombærekraft på globalt nivå vil kreve politiske og tekniske tiltak på global skala.

Secure World Foundation fremmer samarbeidsløsninger for bærekraftig rom og fredelig bruk av det ytre rom.