BOEs Bailey: Risikoen for inflasjon er skjev til oppsiden


  • Kommentarer fra BOE-guvernør, Andrew Bailey

Justin Low

Justin Low

Torsdag 05.05.2022 | 11:40 GMT-0

05.05.2022 | 11:40 GMT-0

BOE Bailey

Når det gjelder de uhyggelige utsiktene til økonomien, spiller han hovedsakelig med semantikk. Man spår ikke nullvekst uten å advare om resesjonsrisiko som kan ramme økonomien, ikke minst i dette miljøet. Pundet fortsetter å mislykkes i å finne mye trøst ettersom det tekniske kabelbruddet nå begynner å true 1.2400-nivået.

Mest populær