DNRs tomannsledelse for fisk og dyreliv vil ikke bli blandet


Fish and Wildlife Division i Minnesota Department of Natural Resources vil holde seg til sin todelte struktur etter å ha lyttet til innsigere som sa at konsolidering ville redusere tjenestene til jegere og sportsfiskere.

“Vi har bestemt oss for IKKE å gjøre dramatiske endringer i regionale, forsknings- eller habitatteamorganisasjonsstrukturer,” skrev Fish and Wildlife Director Dave Olfelt i et nylig notat til ansatte.

Beslutningen avslutter mer enn to år med angst for aktive og pensjonerte ressursforvaltere som motsatte seg ideen om å forene lederjobber som nå går i par.

For eksempel vurderte DNR å slå sammen jobbene til statsdekkende fiskerisjef og statsdekkende dyrelivssjef. I DNRs fire regioner (Grand Rapids, Bemidji, St. Paul og New Ulm) kunne den regionale fiskerisjefstillingen vært kombinert med den regionale viltforvalterjobben. I alt vil 16 stillinger som vurderes for konsolidering forbli intakte, inkludert fiskerihabitatforvalter, vilthabitatforvalter, veileder for fiskeriforskningsenhet og veileder for viltforskningsenhet.

Olfelt fortalte denne uken til Star Tribune at byrået flytter raskt til fylle jobber som ble holdt åpne i påvente av endelige bemanningsvedtak.

“Folk så ikke noe behov for å omstrukturere … men de så at vi kunne gjøre ting bedre,” sa Olfelt. “Vi burde fokusere på planlegging og ansvarlighet og mindre på å flytte rundt på stolene.”

Henry Drewes, DNRs tidligere fiskeritilsynsmann i Nordvest-regionen, sa at konsolidering ville ha uskarpe prioriteringer som nå opprettholdes separat av de to stabene. Han motsatte seg omstruktureringen også fordi den ville ha smeltet sammen seksjonenes respektive budsjetter og svekket den tekniske ekspertisen som ligger i status quo.

Den samlede effekten ville ha redusert leveringen av feltarbeid ment å forbedre fiske og jakt, sa han.

“Vil du ha en dyrelivsforvalter som tar avgjørelser om walleye-strømper?” sa Drewes, som gikk av med pensjon i fjor.

Ressursforvaltere har tradisjonelt fulgt den ene eller den andre karriereveien, sa han. Sjelden, om noen gang, har en enkelt person ekspertise på begge felt.

“Du begynner å se mer etter generalister enn spesialister,” sa Drewes. “Du mister den faglige ekspertisen.”

Statens fiskerisjef Brad Parsons sa at han er fornøyd med resultatet. “Våre forskningsenheter og feltoperasjoner fungerer veldig, veldig bra,” sa han.

Olfelt sa at Fish and Wildlife Division – med 550 ansatte og et årlig driftsbudsjett på $65 millioner – har dratt nytte av den interne gjennomgangen og vil sannsynligvis gjøre endringer for å forbedre planlegging, ansvarlighet, policyutvikling, utstyrsdeling og offentlig oppsøking. Tilbakemeldinger fra å snakke med folk i og utenfor organisasjonen beskrev en “silo”-mentalitet mellom fisk og dyreliv som må slettes ved bedre koordinering og mer kommunikasjon, sa han.

“Vi har til hensikt å benytte denne anledningen til å revurdere og rekonstruere hvordan vi gjør arbeidet vårt … og å være mer ansvarlig overfor oss selv og menneskene vi tjener,” skrev Olfelt i sitt notat til ansatte.

Han sa at divisjonen vil strebe etter å samarbeide mer, slik den gjorde i fjor sommer da den bygde et robust, 3000 fot vevd trådgjerde rundt en ulovlig kadaverdeponi i en offentlig skog i Beltrami County. Fyllingen, laget av en lokal hjortebonde, skapte en langsiktig biofare for kronisk sløsingssykdom (CWD). Det 10 fot høye gjerdet er nødvendig for å utelukke vill hjort fra stedet og redusere risikoen for gårdsrelatert CWD-overføring.

Et annet eksempel på synergi mellom fisk, dyreliv og oppsøkende seksjoner er det raskt voksende CWD-testprogrammet organisert av DNRs Wildlife Health Group. Programmet er avhengig av ansatte på tvers av divisjonen og utover for å konstruere, bemanne og utdanne jegere om et nettverk av fullservice og selvbetjente vevsprøvestasjoner. I fjor var stasjonene lokalisert i 29 rådyrtillatelsesområder så langt nord som Upper Red Lake og så langt sør som grensen til Iowa.