Forskere tar opp ubalansen i det asiatiske vanntårnet


smeltende isbre

Kreditt: CC0 Public Domain

Den tredje polen, som er sentrert på det tibetanske platået, lagrer mesteparten av det frosne vannet i verden etter Antarktis og Arktis. Som en pålitelig vannforsyning for nesten 2 milliarder mennesker, har den blitt kjent som “det asiatiske vanntårnet.” Imidlertid ifølge en ny studie publisert i Naturanmeldelser Jord og miljøer situasjonen i endring.

Selv om etterspørselen etter vann fortsetter å vokse, smelter det asiatiske vanntårnets frosne eiendeler bort, med mer flytende vann i de nordlige endorheiske bassengene og mindre i de sørlige eksorheiske bassengene. “Slik ubalanse forventes å utgjøre en stor utfordring for balansering av tilbud og etterspørsel av vannressurser i nedstrømsregioner,” sa Prof. Yao Tandong, hovedforfatter av studien og medformann for Third Pole Environment.

Studien, med tittelen «The imbalance of the Asian Water Tower», beskriver hvordan den har kommet ut av balanse. Rask oppvarming har endret “stock mix”-balansen til det asiatiske vanntårnet mellom fast vann i isbreer og flytende vann i innsjøer og elveavrenning. Endringer i atmosfæriske sirkulasjoner som former regionens klima har også endret måten “beholdningen” er fordelt på.

Ifølge Dr. Tobias Bolch, en av studiens medforfattere og en forsker ved University of St. Andrews, mister det nordasiatiske vanntårnet mindre fast vann, men får mer flytende vann. “Vi tror at skiftende vestlige områder og indiske monsuner har bidratt til mer nedbør i nord og mindre i sør,” sa prof. Gao Jing fra Institute of Tibetan Plateau Research (ITP), Chinese Academy of Sciences (CAS).

Ubalansen i det asiatiske vanntårnet vil sannsynligvis manifestere seg som en ubalanse i vannforsyning og etterspørsel i nedstrøms samfunn, der nord har større tilbud og sør større etterspørsel.


Hvorfor ubalansen i det asiatiske vanntårnet betyr noe. Kreditt: TPE

I følge prof. Yoshihide Wada, en av studiens medforfattere og en forsker ved International Institute for Applied Systems Analysis, Østerrike, anslås den totale vannforsyningen til det asiatiske vanntårnet å øke, men “en spesielt sterk økning” er forventet. for den nordlige delen.

Derimot anslås den høyeste etterspørselen etter vann å være i det sørlige Indus-bassenget. Prof. Walter Immerzeel, studiemedforfatter og forsker ved Universitetet i Utrecht, koblet denne etterspørselen til vanning, som står for mer enn 90 % av vannbruken i hele regionen. Han bemerket at de tettbefolkede Indus- og Ganges Brahmaputra-elvebassengene “skryter av verdens største irrigerte landbruksområde.”

Som et resultat av disse trendene vil sesongmessig vanntilgjengelighet endre seg i elvebassengene Indus og Amu Darya og øke i elvebassengene Gule og Yangtse. Denne nord (endorheiske)-sør (eksorheiske) forskjellen forventes også å bli forsterket av klimaoppvarming i fremtiden. “Handlingsbar politikk for bærekraftig vannressursforvaltning er sterkt nødvendig i denne regionen,” sa Prof. Piao Shilong, medforfatter av studien og forsker ved Peking University og CAS.

Selv om disse generelle trendene er klare, trenger forskere fortsatt mer informasjon for å hjelpe publikum med å svare på endringene i det asiatiske vanntårnet. “Vi trenger mer nøyaktige spådommer om fremtidig vannforsyning for å vurdere avbøtende og tilpasningsstrategier for regionen,” sa medforfatter Prof. Lonnie Thompson ved Ohio State University og medformann for Third Pole Environment.

Slike spådommer krever omfattende overvåkingsstasjoner i regioner med lite data, så vel som avanserte koblede atmosfære-kryosfære-hydrologimodeller, bemerket prof. Chen Deliang, medforfatter av studien, medformann for Third Pole Environment, og en forsker ved universitetet av Gøteborg.


Asiatiske vanntårn er verdens viktigste og mest truede


Mer informasjon:
Tandong Yao et al, ubalansen i det asiatiske vanntårnet, Naturanmeldelser Jord og miljø (2022). DOI: 10.1038/s43017-022-00299-4

Sitering: Forskere tar for seg ubalansen til ‘Asian Water Tower’ (2022, 7. juni) hentet 10. juni 2022 fra https://phys.org/news/2022-06-scientists-imbalance-asian-tower.html

Dette dokumentet er underlagt opphavsrett. Bortsett fra enhver rettferdig handel med formålet med private studier eller forskning, kan ingen del reproduseres uten skriftlig tillatelse. Innholdet er kun gitt for informasjonsformål.