Fysikere omskrev nettopp en grunnleggende regel for atomfusjonsreaktorer som kan slippe løs dobbelt så mye kraft


Fremtidige fusjonsreaksjoner inne i tokamaks kan produsere mye mer energi enn tidligere antatt, takket være banebrytende ny forskning som fant at en grunnleggende lov for slike reaktorer var feil.

Forskningen, ledet av fysikere fra det sveitsiske plasmasenteret ved École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EFPL), har bestemt at den maksimale hydrogendrivstofftettheten er omtrent det dobbelte av “Greenwald-grensen” – et estimat avledet fra eksperimenter for mer enn 30 år siden.