Gi plass til dyrelivet: 4 viktige lesninger


(Samtalen er en uavhengig og ideell kilde til nyheter, analyser og kommentarer fra akademiske eksperter.)

(SAMTALEN) Millioner av amerikanere liker å observere og fotografere dyreliv i nærheten av hjemmene deres eller på turer. Men når folk kommer for nærme ville dyr, risikerer de alvorlige skader eller til og med død. Det skjer regelmessig, til tross for trusselen om fengselsstraff og tusenvis av dollar i bøter.

Disse fire artiklene fra The Conversations arkiv gir innsikt i hvordan ville dyr ser på mennesker og hvordan vår tilstedeværelse påvirker nærliggende dyr og fugler – pluss en vitenskapsmanns perspektiv på hva som er galt med dyrelivsselfies.


1. De er bare ikke så glad i deg

I noen deler av Nord-Amerika har ville dyr som en gang ble jaktet til nesten utryddelse tatt seg opp igjen de siste tiårene. Ville kalkuner, hvithalehjort, bever og svartbjørn er eksempler på ville arter som har vendt tilbake til store deler av sine områder før bosetningen. Etter hvert som menneskelig utvikling utvides, befinner mennesker og dyr seg i nærheten.

Hvordan reagerer dyrene? Bevaringsforsker Kathy Zeller og hennes kolleger drev svarte bjørner med radiohalsbånd i sentrale og vestlige Massachusetts og fant ut at bjørnene unngikk befolkede områder, bortsett fra når deres naturlige matkilder var mindre rikelig om våren og høsten. I de magre årstidene besøkte bjørnene matkilder i utviklede områder, som fuglematere og søppeldunker – men de søkte om natten, i motsetning til deres vanlige vaner, for å unngå kontakt med mennesker.

“Ville dyr øker sin nattlige aktivitet som svar på utvikling og andre menneskelige aktiviteter, som fotturer, sykling og jordbruk,” rapporterer Zeller. “Og folk som er redde for bjørner kan bli trøstet med å vite at det meste av tiden er svarte bjørner like redde for dem.”

2. Ville dyr dukker opp på uventede steder

Når en art som er i ferd med å komme seg opp på dens gamle torv eller i dets tidligere farvann, er ikke mennesker alltid glade for å gi plass til den. Økolog Veronica Frans studerte sjøløver i New Zealand, en tidligere truet art som beveger seg innover i landet fra kysten for å yngle, ofte dukker det opp på lokale veier eller i bakgårder.

Frans og kollegene hennes opprettet en database som de brukte til å finne og kartlegge potensielle yngleplasser for sjøløver over hele New Zealands fastland. De identifiserte også potensielle utfordringer for dyrene, som veier og gjerder som kan blokkere deres innlandsbevegelser.

“Når ville arter kommer inn i nye områder, vil de uunngåelig måtte tilpasse seg, og vil ofte ha nye typer interaksjoner med mennesker,” skriver Frans. “Jeg tror at når lokalsamfunn forstår endringene og er involvert i planleggingen for dem, kan de forberede seg på det uventede, med sameksistens i tankene.”

3. Din tilstedeværelse har stor innvirkning

Hvor nær dyrelivet er for nært? Retningslinjene varierer, men som et utgangspunkt anbefaler US National Park Service å holde seg minst 25 yards (23 meter) unna ville dyr, og 100 yards (91 meter) fra rovdyr som bjørn eller ulv.

I en gjennomgang av hundrevis av studier fant naturvernforskere Jeremy Dertien, Courtney Larson og Sarah Reed at menneskelig tilstedeværelse kan påvirke mange ville arters oppførsel på mye lengre avstander.

“Dyr kan flykte fra mennesker i nærheten, redusere tiden de mater og forlate reir eller hi,” rapporterer de. «Andre effekter er vanskeligere å se, men kan ha alvorlige konsekvenser for dyrs helse og overlevelse. Ville dyr som oppdager mennesker kan oppleve fysiologiske endringer, som økt hjertefrekvens og forhøyede nivåer av stresshormoner.»

Forskernes gjennomgang fant at avstanden der menneskelig tilstedeværelse begynner å påvirke dyrelivet varierer etter art, selv om store dyr generelt trenger mer avstand. Små pattedyr og fugler kan endre atferd når folk kommer innenfor 91 meter, mens store pattedyr som elg og elg kan bli påvirket av mennesker opptil 1006 meter unna – mer enn en halv mil.

4. Ikke ta dyrelivsselfies, selv om du er en vitenskapsmann

Det er historier fra hele verden om mennesker som dør mens de tar selfies. Noen involverer dyreliv, for eksempel en reisende i India som ble knust av en skadet bjørn i 2018 da han stoppet for å fotografere seg selv med dyret.

Turister er ofte synderne, men de er ikke alene. Som havforsker Christine Ward-Paige forklarer, bruker forskere som har spesiell tillatelse til å håndtere ville dyr som en del av feltforskningen, noen ganger denne muligheten til å ta personlige bilder med motivene sine.

“Jeg har vært vitne til å lage mange forsker-dyr-selfies, inkludert bilder med fastholdte dyr under vitenskapelige studier,” forteller Ward-Paige. “I de fleste tilfeller ble dyret bare holdt i en ekstra brøkdel av et sekund mens årvåkne forskere ganske enkelt så opp og smilte for kameraet som allerede pekte i deres retning.”

«Men noen hendelser har vært mer påtrengende. I ett tilfelle hadde forskere bundet en stor hai til en båt med tau over halen og gjeller slik at de kunne måle, biopsi og merke den. Så holdt de den i 10 minutter ekstra mens forskerne byttet på å klemme den for bilder.»

Etter Ward-Paiges syn oppmuntrer legitimering av dyre-selfies på denne måten folk som ikke har vitenskapelig opplæring eller forstår dyreatferd til å tro at det er greit å ta dem. Det undergraver advarsler fra byråer som National Park Service og setter både mennesker og dyr i fare.

I stedet oppfordrer hun medforskere til å “arbeide for å vise sårbarheten til dyreobjektene våre tydeligere” og hjelpe til med å veilede publikum til å observere dyrelivet trygt og ansvarlig.

Denne artikkelen er publisert på nytt fra The Conversation under en Creative Commons-lisens. Les originalartikkelen her: https://theconversation.com/making-room-for-wildlife-4-essential-reads-184411.