Hvordan universet fikk sitt magnetiske felt


Filamentære frømagnetiske felt som dukker opp fra storskalabevegelser av umagnetisert plasma

Visualisering av filamentære frømagnetiske felt som dukker opp fra storskalabevegelser av umagnetisert plasma i en førsteprinsipps numerisk simulering. Kreditt: Gjengivelse med tillatelse fra forskerne

Ved å studere dynamikken til[{” attribute=””>plasma turbulence, DOI: 10.1073/pnas.2119831119

This work was funded by the National Science Foundation CAREER Award and the Future Investigators of