Indonesias flip-flops på palmeolje kommer under ild


I en målrettet innsats for å beskytte innenlandske forbrukere, har Indonesia tjent land rundt om i verden med en rekke tilfeldige avgjørelser som har rasert det globale palmeoljemarkedet og uunngåelig svekket dets rykte som en pålitelig investeringsdestinasjon.

Joko Widodo-regjeringen kom under et lignende angrep tidligere i år med et plutselig forbud mot kulleksport for å sikre tilstrekkelig råstoff for dusinvis av termiske kraftstasjoner, som fortsatt utgjør halvparten av landets kraftproduksjon.

Men som verdens største eksportør av den vitale matoljeingrediensen, har de siste flip-floppene hatt langt mer alvorlige konsekvenser, spesielt med krigen mellom Russland og Ukraina som har bidratt til mangelen på alternative vegetabilske oljer.