Jordens magnetiske poler er sannsynligvis ikke i ferd med å snu slik noen frykter


jordmagnetisk felt

Jordens magnetfelt beskytter oss mot romstråling, men vi vet ikke hva som skjer i de periodene det snur. Heldigvis er man sannsynligvis ikke så nær som noen frykter. Bildekreditt: ESA/MTG media lab

Frykt for at en lokalisert svakhet i jordens magnetfelt indikerer en forestående flipp i feltets retning er grunnløs, ifølge en ny studie. Retningen til det geomagnetiske feltet vil snu etter hvert, men lokale anomalier som dette er normale og oppstår uansett om en slik endring kommer snart eller ikke.

Når visse bergarter legges ned, magnetiseres de i retning av jordens magnetfelt. Dette enkle faktum har forvandlet geologien, og hjelper oss å avdekke eldgamle kontinentale bevegelser. Det har også avslørt at feltet ganske plutselig har byttet retning mange ganger i løpet av planetens eksistens, slik at de magnetiske nord- og sørpolene byttet plass.

Vi vet ikke hvorfor dette skjer, enn si når det vil skje neste gang, men hver gang noe uvanlig blir observert i forhold til feltet, trekker noen mennesker til konklusjonen at det er en forvarsel om neste vending. Et papir i Proceedings of the National Academy of Sciences viser midten av den nyeste kerfuffle, kjent som Søratlantisk anomali er faktisk ikke uvanlig. Hvis vendinger skjedde hver gang et område på planeten opplevde et uvanlig svakt felt, ville de skjedd mye oftere.

En 10 prosent reduksjon i magnetfeltstyrke over de siste 180 årene kan være en tilfeldig svingning, men noen bekymringer det er et tegn på ting som kommer. Alarmen steg ytterligere med oppdagelsen av at satellitter noen ganger feiler over det sørlige Atlanterhavet fordi feltet der ikke er sterkt nok til å beskytte mot kosmiske stråler.

Men, Dr. Andreas Nilsson ved Lunds universitet sier at vi rett og slett manglet bevisstheten om tidligere versjoner av anomalien. “Vi har kartlagt endringer i jordens magnetfelt de siste 9000 årene, og anomalier som den i Sør-Atlanteren er sannsynligvis gjentakende fenomener knyttet til tilsvarende variasjoner i styrken til jordens magnetfelt,” sa Nilsson i en uttalelse. Fall i feltstyrke og lokale anomalier forekom hyppig gjennom hele perioden som ble studert, og hadde en tendens til å falle sammen, før tilbakegang til gjennomsnittet. En periode for rundt 2600 år siden ser ut til å passe spesielt godt til det som skjer i dag.

Den mest liknende perioden til i dag når det gjelder magnetfelttilstand var for 2600 år siden. Bildekreditt: Andreas Nillson

For å fastslå dette undersøkte Nilsson og medforfattere bevis på feltstyrke fra hele verden over den perioden, inkludert vulkanske prøver, sedimentavsetninger og leirpotter som ble fyrt ved 580 °C (1070 °F) eller høyere. Alle disse, hvis de har nok magnetiske elementer i sammensetningen, kan registrere magnetfeltet på tidspunktet de avkjøles eller størknet. Selv om noen slike poster allerede eksisterte, trengte Nilssons team å utvikle nye modelleringsteknikker for å rekonstruere feltstyrke fra de ujevne dataene.

Selv om forfatterne ikke er i stand til å fortelle oss når neste vending kommer, kommer de med én spådom. “Basert på likheter med de gjenskapte anomaliene, spår vi at den søratlantiske anomalien sannsynligvis vil forsvinne i løpet av de neste 300 årene,” Nilsson sa. Det kan imidlertid være litt sent for satellittoperatører.

Magnetfeltet svekkes for øyeblikket, men det er ikke slik at det ikke har gjort dette før. Bildekreditt: Andreas Nilsson

I gjennomsnitt snur jordens magnetfelt hver gang 200-300 000 årså med det (sannsynligvis) som er 780 000 år, er det absolutt sannsynlig at det kan skje snart, men oddsen er mot én i noens levetid. Vi vet ikke om tidligere vendinger gjorde noen skade – det har vært spekulasjoner om økt eksponering for stråling fra verdensrommet i en svak periode under vendingen, men ingen vet sikkert. Påstander utryddelsesraten stiger under vendinger diskuteres.

For menneskeheten er imidlertid trolig farene større. Hva som ville skje, bortsett fra at kompass plutselig peker i feil retning, er vanskelig å si, men det er sannsynlig at skade fra solstormer til elektrisitetsnettene ville stige dramatisk i løpet av flippen. Steinverktøy, det nærmeste vi hadde teknologisk infrastruktur under den siste flippen, var antagelig mye mindre utsatt.