Monkeypox viser hvordan dyrelivet er den siste grensen for dyrehelsefremskritt


I likhet med Covid-19, hadde det utviklende utbruddet av apekopper sannsynligvis sin opprinnelse i villdyretter mønsteret til en estimert 70 prosent av nye sykdommer som krysser mellom arter.

Og mens sykdomsreservoarer hos ville og frittgående dyr er spesielt utfordrende å kontrollere og eliminere, tilbyr fremskritt innen dyrehelse for kjæledyr og husdyr nyttige lærdommer for bedre folkehelseforsvar basert på de sammenkoblede prinsippene om “One Health”.

I mange utviklede økonomier rundt om i verden er alvorlige sykdomsutbrudd blant husdyr og kjæledyr relativt uvanlige, kortvarige og lett å kontrollere, og utgjør liten risiko for mennesker. Europa, for eksempel, har ikke sett en større zoonotisk sykdom dukket opp fra husdyr siden Q feber mer enn et tiår siden.

I første omgang skyldes dette forbedringer i dyrevaksinasjon og vaksineopptak. Koppevaksiner kan være effektive for å redusere trusselen om apekopper hos mennesker, men mer effektivt vil være å kontrollere viruset ved kilden.

For eksempel en vaksine mot rabies for hunder som koster så lite som $1 hver har tillatt dusinvis av land over hele Europa, Nord-Amerika og Latin-Amerika for å eliminere viruset.

Med 99 prosent av menneskelige rabiestilfeller som starter med et bitt fra en infisert hund, ser land med høye nivåer av hundevaksinasjon svært få tilfeller av rabies hos mennesker.

Å vaksinere ville og frittgående dyr er en enorm logistisk utfordring og krever omfattende og dedikerte programmermen å vaksinere minst 70 prosent av hundene er nok til å skape flokkimmunitet for å kontrollere sykdommen.

Innovasjoner innen veterinærvaksiner gjør det mulig å begrense spredningen blant ville smittebærere. For eksempel, i USA, oral vaksine agn er fordelt i habitater på tvers av flere stater for rever og andre dyr, og det samme prinsippet kan brukes i teorien for å kontrollere sykdommer hos andre arter og i andre land. Fem byer i Thailand testet orale rabiesvaksiner for ville og frittgående hunder i 2020 og har siden rapportert ingen utbrudd av sykdommen.

Utover vaksiner, viste Covid-19-pandemien også viktigheten av å spore spredning av infeksjon for å hjelpe til med å lede ressursene på riktig måte, og systemer for meldepliktige sykdommer i husdyr eksisterer også nasjonalt og globalt.

Etter hvert som Verdens helseorganisasjon (WHO) skrider frem planene for en traktat om pandemiforebygging, mer investering i overvåking og overvåking blant dyreliv er viktig gitt både viktigheten og kompleksiteten. I tillegg til trusselen mot mennesker, er infiserte ville dyr ofte ansvarlige for å spre husdyrsykdommer som fugleinfluensa, som nylig førte til utslakting av millioner av fugler over hele Europa og USA.

Siden noen virus ikke påvirker de ville dyrene som bærer dem, er proaktiv testing og overvåking nødvendig, med forskere som utvikler en Covid-19-test for flaggermusskitt som kan bidra til å spore viruset samtidig som man fjerner risikoen ved håndtering av ville dyr.

Til slutt har husdyrsektoren også foredlet effektive hygiene- og biosikkerhetstiltak som begrenser sykdommer etter hvert som de dukker opp.

Ved å dele inn geografiske infeksjonsområder og begrense bevegelsen av dyr innenfor utpekte soner, kan utbrudd begrenses uten å påvirke hele land.

Lignende strategier kan settes inn for å kontrollere sykdommer med opprinnelse i ville populasjoner, som afrikansk svinepest, som fikk Tyskland og Danmark til å sette opp grensegjerder for å hindre villsvin i å spre sykdommen.

Uansett hvor godt sykdom er kontrollert, er risikoen for et utbrudd aldri null så lenge det finnes et reservoar et sted i verden, og det er grunnen til at veterinærinnovasjonene utviklet for husdyr må skaleres opp, spesielt i det globale sør.

Ettersom Verdens helseorganisasjon (WHO) og partnere utvikler en pandemiforebyggende traktat, er det avgjørende at dyrehelsen, og spesielt dyrehelsen, gis like ressurser og midler for å unngå blindsoner av sykdom som, ved å true dyr, også truer mennesker og planet.

Bilde av Gerd Altmann av Pixabay

Videre lesning

Hvorfor Europa trenger å snakke om husdyrvaksinasjon

“Europa må gjøre fremskritt når det gjelder dyrisk genomisk redigering.” Intervju med JP Jégou, president for det franske veterinærakademiet”

Et år med Covid-19 tilbyr leksjoner for å håndtere forholdet menneske-dyr-miljø

Hvorfor pandemien bør gi en pause til å tenke over bærekraftig kjæledyreierskap