OPEC+ åpner oljekranene gradvis etter hvert som den russiske krigen raser markeder


OPEC og allierte oljeproduserende land øker gradvis mengden råolje de sender til verden

LONDON – OPEC og allierte oljeproduserende land besluttet torsdag å gradvis øke strømmene de sender til verden, selv om Europas plan om å sanksjonere russisk olje truer med å rive millioner av fat fra et globalt marked som allerede er tørst etter råolje.

Den forsiktige tilnærmingen fra OPEC+-alliansen – som inkluderer Russland som ikke er medlem – vil forverre en global energikrise, med prisene som forventes å stige ytterligere for olje og bensin, diesel og flydrivstoff laget av den. De høyere prisene vil forverre den globale inflasjonen, og tære på folks evne til å bruke penger som ellers ville støtte den økonomiske oppgangen.

På et nettmøte holdt OPEC+ fast ved sitt veikart for å gradvis åpne oljekranene, og ble enige om å legge til 432 000 fat per dag i juni. Planen er å foreta de vanlige økningene for å gjenopprette kutt gjort i 2020 under den verste pandemiske resesjonen.

Oljeprisen har steget – mer enn 40% i år – ettersom økningen i produksjonen fortsatt er mindre enn hva USA og andre oljeforbrukende land presser på for å lette høye priser ved pumpen.

Større økninger i oljeprisen har blitt holdt tilbake av covid-19-nedstenginger i Kina som reduserer etterspørselen og at USA og andre medlemsland i Det internasjonale energibyrået frigjør olje fra strategiske reserver.

Analytikere fra Rystad Energy forutser likevel at det globale markedet potensielt vil tape opptil 2 millioner fat innen seks måneder hvis de 27 EU-landene godkjenner et forslag om sanksjoner mot russisk olje. Moskva forventes å se produksjonen falle etter å ha mistet sin største oljekunde – Europa.

OPEC har gjort det klart for europeiske tjenestemenn at oljekartellet ikke kommer til å øke produksjonen for å kompensere for tapt russisk olje. Noen OPEC-medlemmer kan allerede ikke oppfylle sine oljeproduksjonskvoter.

Russland er verdens største oljeeksportør med rundt 12 % av den globale forsyningen, og frykten for at landets olje og naturgass kan bli kuttet har holdt energiprisene høye. Før invasjonen av Ukraina sendte Russian rundt 3,8 millioner fat olje per dag til EU, hvor raffinerier gjør den om til bensin og diesel.

Hvis EU gjennomfører sine planer om å fase ut råoljeimporten om seks måneder, kan Russland forsøke å selge disse fatene til land i Asia som ikke deltar i boikotten. Men det er kanskje ikke i stand til å finne kunder for all oljen som er fordrevet fra Europa, selv til fristende knockdown-priser.

Av en grunn er det begrenset rørlednings- og jernbanekapasitet til Asia. Selv om noe olje kan omdirigeres sjøveien, vil det avhenge av tilgjengeligheten av oljetankere som er villige til å håndtere russisk råolje, gitt risikoen for sanksjoner. Banker og selskaper som forsikrer tankflåter kan være tilbakeholdne med å legge til rette for salg av russisk olje.

– Høyere priser kan være rundt hjørnet, sier Bjørn Tonhaugen, leder for oljemarkedsundersøkelser i Rystad Energi. “Oljemarkedet har ikke fullt ut priset inn potensialet til en EU-oljeembargo, så høyere råoljepriser er å forvente i sommermånedene hvis det blir vedtatt lov.”

Den amerikanske oljeprisen steg torsdag, opp 1,2 % etter møtet til 109,01 dollar per fat, eller 43 % høyere siden starten av året. Internasjonal benchmark Brent-olje steg 1,7 %, til 111,81 dollar per fat.

Prisen på råolje utgjør omtrent 60 % av prisen ved pumpen i USA. Den gjennomsnittlige bensinprisen i USA var på 4,19 dollar per gallon onsdag, opp 1,29 dollar fra et år siden.

Diesel for lastebiler og gårdsutstyr har økt enda mer for over et år siden, med $2,34, til $5,43 per gallon.

Sjåfører i Europa, der avgifter utgjør en større andel av prisen ved pumpen, betaler også mer. Bensinprisene er i gjennomsnitt 1,95 euro per liter i Tyskland, eller tilsvarende 7,77 dollar per gallon, mens diesel har ligget på 2,02 euro per liter, eller 8,05 dollar per gallon.