Riverside utvider assistansemuligheter for Harlem Ave.-bedrifter


Riverside-tillitsmenn stemte 19. mai for å utvide utvalget av økonomiske insentiver tilgjengelig for bedrifter i landsbyens tre Harlem Avenue forretningsdistrikter, inkludert å gi tilskudd til nye og eksisterende virksomheter for å finansiere fysiske forbedringer og skape veier for private-offentlige partnerskap for å forbedre Harlem Avenue. gatebilde.

Stemmen 4-0 (tillitsvalgte Edward Hannon og Megan Claucherty var fraværende fra møtet) betyr at det utvidede insentivprogrammet vil tre i kraft umiddelbart, og landsbysjef Jessica Frances sa at hun har til hensikt å bringe to slike insentivsøknader til tillitsmenn på deres neste møte, den 16. juni.

Disse søknadene vil inkludere en forespørsel fra Cubanito Express, et nytt spisested på 3222 Harlem Ave., om å lage uteservering for den lille restauranten. Den andre ville være en mer komplisert avtale for landsbyen å bære en god del av kostnadene for å forbedre en parkeringsplass og landskapsarbeid ved 2710 Harlem Ave., som landsbyen har til hensikt å selge til den tilstøtende eiendomseieren.