SN 2020wnt er en sakte utviklende karbonrik superluminous supernova, finner studien


SN 2020wnt er en sakte utviklende karbonrik superluminous supernova, finner studien

Nordic Optical Telescope (NOT) 𝑟−båndbilde av SN 2020wnt og vertsgalaksen, WISEA J034638.04+431348.3. Kreditt: Gutiérrez et al., 2022.

Et internasjonalt team av astronomer har inspisert en uvanlig superluminous supernova kjent som SN 2020wnt. Resultatene av studien tyder på at denne supernovaen utvikler seg sakte og er karbonrik. Funnet ble beskrevet i en artikkel publisert 3. juni på arXiv pre-print server.

Supernovaer (SNe) er kraftige og lysende stjerneeksplosjoner. De er viktige for det vitenskapelige samfunnet da de gir viktige ledetråder i utviklingen av stjerner og galakser. Generelt er SNe delt inn i to grupper basert på deres atomspektre: Type I og Type II. Type I SNe mangler hydrogen i spektrene, mens de av Type II viser spektrallinjer av hydrogen.

Superluminous supernovaer (SLSNe) er preget av eksepsjonelt lyse, ofte langlivede lyskurver. Interaksjon av SN-utkastet med omgivende sirkumstellart materiale (CSM) er en effektiv mekanisme for å konvertere kinetisk energi til utkastet til stråling, og det antas at en slik prosess kan drive SLSNe.

SN 2020wnt (også kjent som ZTF20acjeflr og ATLAS20beko) ble oppdaget av Zwicky Transient Facility (ZTF) 14. oktober 2020, med en styrke på 19,7. Etterfølgende observasjoner av SN 2020wnt antydet at det er en Type I supernova med en rødforskyvning på 0,032. Verten for denne SN er en svak galakse kjent som WISEA J034638.04+431348.3.

Nå presenterer en gruppe astronomer ledet av Claudia Gutiérrez ved Universitetet i Turku i Finland resultatene av nye observasjoner av SN 2020wnt som kaster mer lys over egenskapene til denne supernovaen. De fleste av disse observasjonene ble utført av to bredfeltsavbildningsundersøkelser – Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System (ATLAS) og Zwicky Transient Facility (ZTF).

Den nye forskningen fant at lyskurvene til SN 2020wnt viser en tidlig bump som varer i omtrent fem dager etterfulgt av en langsom stigning til hovedtoppen. Det ble lagt til at toppen nås til forskjellige tider, og forekommer raskere i de blåere båndene, mens toppen av den absolutte størrelsen på rundt -20,5 mag ble registrert rundt 77 dager etter eksplosjonen.

Videre, omtrent 130 dager etter eksplosjonen, viser lyskurvene en lineær nedgang i alle bånd. Senere, fra den 273. dagen siden eksplosjonen, observeres et plutselig fall i lysstyrken, noe som tyder på en betydelig lekkasje av gammastrålefotoner. Den siste observasjonen laget av Gutiérrez sitt team, som startet 350 dager etter eksplosjonen, viser en økning i lysstyrke, noe som indikerer en interaksjon mellom utkastet og det sirkumstellare mediet (CSM).

Forskerne fant også at de optiske spektrene til SN 2020wnt viser klare linjer av ionisert karbon (C II) og silisium (Si II), mens de klassiske oksygenlinjene (O II) som typisk karakteriserer Type I SLSNe ikke blir oppdaget. Dette har sannsynligvis sammenheng med de lave temperaturene til denne SN (under 10 000 K).

Derfor konkluderte forfatterne av artikkelen at SN 2020wnt er en sakte utviklende karbonrik SLSN. De antar at stamfaderen til denne SN hadde en masse på rundt 80 solmasseren radius på rundt 15 solradier, og eksplosjonsenergien var på et nivå på omtrent 45 sexdesillioner ergs.


Nærliggende superluminous supernova har et asfærisk circumstellar materiale, antyder studie


Mer informasjon:
CP Gutiérrez et al, SN 2020wnt: en sakte utviklende karbonrik superluminous supernova uten O II-linjer og en humpete lyskurve. arXiv:2206.01662v1 [astro-ph.HE], arxiv.org/abs/2206.01662

© 2022 Science X Network

Sitering: SN 2020wnt er en sakte utviklende karbonrik superluminous supernova, funn av studien (2022, 14. juni) hentet 14. juni 2022 fra https://phys.org/news/2022-06-sn-2020wnt-slowly-evolving-carbon- rich.html

Dette dokumentet er underlagt opphavsrett. Bortsett fra enhver rettferdig handel for formålet med private studier eller forskning, kan ingen del reproduseres uten skriftlig tillatelse. Innholdet er kun gitt for informasjonsformål.