Spontan dannelse av RNA på vulkansk glass kan forklare livets opprinnelse


RNA kan spontant dannes når komponentmolekyler filtrerer gjennom basaltisk glass, og dette kan forklare opprinnelsen til livet på jorden – og fortelle oss hvor vi skal søke det i andre verdener, ifølge ny forskning. Forskerne innrømmer at oppdagelsen etterlater noen spørsmål ubesvart, men hevder at den gir et klart og overraskende enkelt svar på et av de største spørsmålene i vitenskapen.

Evolusjonsteori og genetikk kombineres for å vakkert forklare hvordan de enkleste livsformene kan utvikle seg til den verden vi ser i dag. Imidlertid har de latt uavklart hvordan de første livsformene kunne se ut, et punkt som gjentas uendelig av kreasjonister som håner ideen om “noe som kommer fra ingenting”. Selv ikke-kreasjonister ser et problem, med RNAs struktur beskrevet som; “En prebiotisk kjemikers mareritt”

Nukleotidene som danner grunnlaget for DNA og RNA er funnet i meteoritter, men det har vist seg mye vanskeligere å forklare hvordan de kommer sammen. En artikkel i journalen Astrobiologi hevder å fylle de mest vitale hullene, ved å vise basaltglass får nukleosidtrifosfater til å samles til RNA-kjeder.

En ting jorden ikke manglet rundt den tiden livet dukket opp, var basaltisk glass. “I flere hundre millioner år etter at månen ble dannet, dannet hyppige nedslag kombinert med rikelig vulkanisme på den unge planeten smeltet basaltlava, kilden til basaltglasset,” sa medforfatter Professor Stephen Mojzsis fra University of Colorado, Boulder, i en uttalelse. “Påvirkninger fordampet også vann for å gi tørt land, og ga akviferer der RNA kunne ha blitt dannet.”

Ingen ekstreme forhold kreves – forfatterne demonstrerte en imponerende syntesehastighet for RNA-molekyler på 90-150 nukleotider ved 25ºC (77ºF) og en pH på 7,5, med noen få nåde lengder på 300 nukleotider.

Gitt tilstrekkelige råvarer; “Et lite nedslagsområde på Hadean-overflaten som inneholder bare noen få metriske tonn oppsprukket og vanngjennomtrengt glass kunne ha hatt evnen til å produsere nær et gram RNA per dag,” skriver forfatterne. Følgelig konkluderer de; “Polyribonukleotider var tilgjengelige for Hadean-miljøer hvis trifosfater var.”

I mellomtiden, bevis for tilstedeværelsen av nukleotidbaser i visse meteoritter fortsetter å vokse, noe som tyder på at disse kunne ha blitt levert til den tidlige jorden fra verdensrommet. Disse basene blir til nukleosider i reduserte atmosfærer, slik som eksisterte på den tidlige jorden etter asteroide-nedslag. Medlemmer av laget tidligere demonstrert at nikkel, rikelig i noen meteoritter, katalyserer nukleosider og fosfat for å danne trifosfater.

Dette etterlater spørsmålet om disse RNA-molekylene var tilstrekkelige til å vekke liv. Biologer har lenge postulert en “RNA verden” der RNA gikk foran DNA og proteinene det danner. Det gjenstår debatt om hvor lenge RNA må være før det kan støtte Darwinistisk evolusjon, med estimater som varierer fra 50 til 5000 nukleotider. Selv om minimumet er lengre enn kjedene som er vist her, er det lett å forestille seg at litt andre omstendigheter kan gi opphav til lengre kjeder.

“Det fine med denne modellen er dens enkelhet. Den kan testes av videregående skoleelever i kjemiklassen,” sa Firebird Biomolecular Sciences Dr Jan Špaček som ikke var direkte involvert i denne studien.

Hvis papiret stemmer, har vi virkelig basalt å takke for vår eksistens. Andre materialer som var tilstede på den tidlige jorden, for eksempel kvarts, førte ikke til at nukleotider bindes sammen på samme måte.

Mars var like rik på basaltisk glass på det tilsvarende punktet i de to planetenes historie. I motsetning til på jorden, forblir mye av dette nær overflaten, tilgjengelig for kontroll ved fremtidige oppdrag.