Staten må trappe opp katastrofehjelpen | Redaksjoner