Strategier for å gjøre det enklere


Innen 2028 vil edge computing-markedet stige til mer enn 61 milliarder dollar, basert på forskning utført av Grand View Research. Dette representerer en sammensatt årlig vekstrate de neste seks årene på rundt 38,4 %.

Dessverre vokser ikke IT-staben som må støtte denne veksten av avansert teknologi i bedrifter med 38,4 %.

Det er på tide at IT bestemmer hvordan den skal støtte all denne teknologien på kanten. Her er syv strategier:

1. En tilnærming til kontoadministrasjon

IT-leverandører tildeler vanligvis kontoadministratorer til store kundekontoer med det formål å administrere relasjoner. Hvis det oppstår et problem, kan denne kontoansvarlige “punktpersonen” tilkalle de nødvendige ressursene og følge opp for å se at arbeid og/eller støtte er fullført til en tilfredsstillende løsning.

IT kan dra nytte av Account Manager-tilnærmingen med sluttbrukere, spesielt hvis brukerne har en overflod av edge-applikasjoner og nettverk. En tildelt forretningsanalytiker som koordinerer med teknisk støtte og andre innen IT kan være kontaktpersonen for en sluttbrukeravdeling når det oppstår et vedvarende problem. Denne kontoadministratoren kan også periodisk (minst kvartalsvis) besøke brukeravdelingen og gjennomgå teknologiytelse og IT-støtte.

Sluttbrukere er mer tilbøyelige til å kommunisere og samarbeide med IT hvis de vet at de har noen å gå til når de trenger å eskalere et problem.

2. Nulltillitsnettverk som letter sikkerhetsbyrdene på teknisk støtte

Fra et sikkerhets- og styringssynspunkt er det avgjørende for IT å sikre at IT-ressursene på kanten er sikre og at bare de som er autoriserte kan bruke dem. Det er ikke realistisk å forvente at sluttbrukere skal håndheve sikkerhet og styring på egen hånd, og når de ikke gjør det, kan et brudd bli et stort støtteproblem.

Zero-trust-nettverk, som overvåker alle IT-elementer som er på dem, automatiserer IT-overvåkingen og sikkerhetsprosessen for å forhindre hendelser. Hvis det er et brudd – eller tillegg av en ny IoT-løsning som IT ikke er klar over – ser nettverket det umiddelbart og sender et varsel.

3. Forebyggende vedlikehold

Nettverksrutere, arbeidsstasjoner, industriroboter, droner, sensorer osv. har alle feil hvis de ikke blir vedlikeholdt på riktig måte. I dag finnes det AI-analyseprogramvare for forebyggende vedlikehold som overvåker avanserte IT-ressurser, og gir varsler hver gang en potensiell feil oppdages. Dette gir teknisk støtte muligheten til å løse et problem før noe faktisk feiler.

I mange tilfeller kan disse “fiksene” gjøres eksternt fra et sentralt sted. Dette sparer IT-teknisk støtte for reisetid og utgifter.

4. Automatisering av programvareoppgraderinger og sikkerhetskopiering av system/nettverk

Unnlatelse av aggressiv oppgradering av programvare og fastvare for sikkerhetssårbarheter og ytelsesforbedringer er en viktig bidragsyter til den tekniske støttearbeidet. Ved å bruke en programvare- og fastvareautomatiseringsprogramvare som automatisk bruker nye oppdateringer når de utstedes, kan IT unngå mange av disse oppgraderingsrelaterte tekniske støtteproblemene.

Den samme tommelfingerregelen gjelder for sikkerhetskopiering av nettverk og system.

Automatisering av sikkerhetskopieringsprosessen skaper gjenopprettingspunkter for disse eiendelene og hjelper sluttbrukere med å unngå nedetid. Samtidig gir automatiserte sikkerhetskopieringer og failovers grupper som teknisk støtte mer ikke-stressende tid til å gjennomgå hva som skjedde i en hendelse, og til å finne en løsning slik at det ikke skjer igjen.

5. Inkludert teknisk støtte ved applikasjonsdesignbordet

Det finnes ikke noe IT-område som er mer kvalifisert til å gi innsikt i hvordan og hvor nettverk og systemer svikter enn teknisk støtte. Dette er fordi teknisk støtte er der ute hver dag for å høre om problemer fra sluttbrukere, og deretter feilsøke problemene og utlede hvordan de oppstår.

Hvis teknisk støttekunnskap om hvor system- og nettverksfeller oppstår på kanten brukes i innledende applikasjonsdesignprosesser (som de ikke er i de fleste tilfeller), er det høyst sannsynlig at det første applikasjonsdesignet vil bli opprettet, så det vil omgå mange av de eksisterende problemer med å finne problemer som eksisterende applikasjoner er plaget med.

Å gjøre dette bygger kundetilfredshet fordi systemene ikke alltid går i stykker. Færre systembrudd letter også arbeidsbelastningen til teknisk støtte.

6. Teknisk støtteinnspill til leverandøradministrasjon

Store bedrifter har separate leverandør- eller kontraktsadministrasjonsavdelinger som er der for å administrere leverandørforhold. Vanligvis dreier disse relasjonene seg om kontrakter, ytelse og også leverandørserviceproblemer.

Leverandøradministrasjonsfunksjonen kan forbedres hvis teknisk støtte gir leverandørledelsen regelmessig tilbakemelding om suksessen (eller mangelen på suksess) med hver leverandør i problemløsning og ytelsesoptimalisering. Dette gjelder spesielt for avansert teknologi, der leverandørstøtte ikke alltid er moden.

7. Plassering av støttepersonell på fordelte lokasjoner

I noen situasjoner er edge-teknologi så tett at det er fornuftig å distribuere IT-støttepersonell direkte på kanten, i stedet for å holde støtten sentralisert.

Et behov for rask, personlig teknisk støtte er viktig i avansert medisinsk nettverk og utstyrsvedlikehold, og også i automatiserte produksjonsoperasjoner. Kontinuerlig støtte på stedet kan også være nødvendig ved større feltkontorer, eller for feltarbeid som involverer droner og annen distribuert IoT.

Hvis det er en klar bevegelse av virksomhetskritisk IT bort fra datasenteret og ut til kanten, bør IT-sjefer og andre IT-ledere se nærmere på om det er fornuftig å desentralisere IT-teknisk støttepersonell slik at direkte støtte kan være tilgjengelig på kanten.

Hva du skal lese videre:

AI-drevet satellitttilkobling som kobler sammen IoT, Edge Computing

Enterprise Guide to Edge Computing

Vil Edge Computing drepe skyen?