Verdens første måling av magnetfeltavhengig stimulert emisjon


Verdens første måling av magnetfeltavhengig stimulert emisjon

Demonstrator av et laserterskelmagnetometer. Perspektivet viser hulrommet der forskerne målte forsterkningen og magnetfeltavhengig stimulert emisjon. Kreditt: Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF

I medisinsk behandling måles magnetiske felt av hjerte- og hjerneaktivitet for å oppdage sykdommer på et tidlig stadium. For å måle selv de minste magnetfeltene jobber forskere ved Fraunhofer IAF med en ny tilnærming: diamantbasert laserterskelmagnetometri. Ideen er å bruke diamant med høy tetthet av nitrogen-ledige sentre i et lasersystem. Nå har forskerne lykkes med å nå en milepæl: De kunne demonstrere verdens første måling av magnetfeltavhengig stimulert emisjon og til og med sette ny kontrastrekord. Resultatene ble publisert i tidsskriftet Vitenskapens fremskritt.

I medisinsk diagnostikk trengs sensitive sensorer for å måle for eksempel de svake magnetfeltene i hjertet og hjerneaktivitet (MCG, MEG) av menneskekroppen og lage bilder av kroppen via magnetisk resonans bildediagnostikk (MR), som gjør det mulig å oppdage sykdommer på et tidlig stadium. Imidlertid oppnår bare noen få svært følsomme magnetfeltsensorer den nødvendige presisjonen, og hver av dem utgjør store tekniske hindringer for klinisk anvendelse.

De allerede etablerte SQUID-sensorene krever kompleks kryogen kjøling på rundt -270 °C. Dampcellemagnetometre (OPM) er et annet alternativ. Selv om disse oppnår de høyeste følsomhetene selv uten kryogen kjøling, har de den ulempen at de krever absolutt skjerming av alle bakgrunnsfelt, inkludert jordas magnetfelt, og stiller dermed massive strukturelle krav til rom og bygninger. På grunn av dette fortsetter de mer unøyaktige elektriske målingene (EKG, EEG) å være vanlig i daglig klinisk praksis.

Ved Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics IAF i Freiburg forsker et prosjektteam allerede på et mer passende alternativ: “Målet vårt er å utvikle en ekstremt sensitiv magnetfeltsensor som fungerer ved romtemperatur så vel som i nærvær av bakgrunnsfelt og er dermed nyttig for kliniske implementeringer,” forklarer Dr. Jan Jeske, prosjektleder ved Fraunhofer IAF.

Måler de minste magnetfeltene med diamant og laser

I prosjektet “NV-dopet CVD-diamant for ultrasensitiv laserterskelmagnetometri” (kort “DiLaMag”) forsker Jeske og teamet på en verdensomspennende unik tilnærming for svært sensitive kvantemagnetiske feltsensorer. For første gang bruker de diamant i et lasersystem, og muliggjør dermed betydelig mer presise magnetfeltmålinger.

For prosjektet er diamant dopet med en høy tetthet av nitrogen-ledige sentre (NV-sentre). “På grunn av dens materialegenskaper kan diamant med høy tetthet av NV-sentre forbedre målepresisjonen betydelig når den brukes som lasermedium,” forklarer Jeske. NV-sentre i diamant er atomsystemer som består av et nitrogenatom og en karbondefekt. De absorberer grønt lys og sender ut rødt lys. Siden fluorescensen til disse atomisk små NV-sentrene avhenger av styrken til et eksternt magnetfelt, kan de brukes til å måle magnetiske felt med høy lokal oppløsning og god følsomhet.

Verdens første måling av magnetfeltavhengig stimulert emisjon

Diamantprøven har en høy NV-konsentrasjon etter bestråling, som er ansvarlig for den rosa fargen. Kreditt: Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics IAF

Første eksperimentelle demonstrasjon av laserterskelmagnetometri

Etter flere år med forskningsinnsats har Jeskes team nådd en viktig milepæl: Den har demonstrert verdens første måling av magnetfeltavhengig stimulert emisjon. I prosessen gjorde forskerne en interessant oppdagelse: “Vi observerte en svært relevant og tidligere ukjent fysisk prosess i NV-diamant: absorpsjonen av rødt lys indusert av grønn laserbestråling,” rapporterer Jeske.

Ved å bruke NV-diamant som lasermedium oppnådde de ikke bare 64 prosent forsterkning av signalkraften ved stimulert emisjon. Prosjektteamet var til og med i stand til å sette verdensrekord: Den magnetfeltavhengige emisjonen viser en kontrast på 33 prosent og en maksimal utgangseffekt i mW-regimet. Dette er en ny kontrastrekord innen magnetometri med NV-ensembler.

Stimulert utslipp er ansvarlig for dette. “Vi var i stand til å vise at denne rekorden ikke ville vært mulig med spontan emisjon. Dermed har vi eksperimentelt demonstrert det teoretiske prinsippet for laserterskelmagnetometri for første gang,” understreker Jeske.

Disse resultatene viser også fordelene med diamantbasert laserterskelmagnetometri fremfor konvensjonelle metoder og beviser at det er mulig å måle de minste magnetfeltene.

Stor fremgang i å produsere NV-diamant

Konseptet med laserterskelmagnetometri fungerer bare hvis diamant har en svært høy tetthet av NV-sentre samtidig som den beholder gode optiske egenskaper. Av denne grunn har prosjektgruppen gjort omfattende materialarbeid for å optimalisere diamant deretter. Dette arbeidet inkluderer på den ene siden produksjon av diamant av CVD (Kjemisk dampavsetning) og på den annen side etterbehandling ved elektronbestråling og temperaturbehandling for en økning i NV-tetthet.

Under diamantvekst med CVD, som muliggjør svært presis og kontrollert integrasjon av NV-sentre, var forskerne allerede i stand til å oppnå en høy nitrogendoping. Ved hjelp av elektronbestråling bestemte de deretter en optimal fluens for nitrogentetthet, noe som resulterte i en 20 til 70 ganger økning i NV-tetthet. Absorpsjonsspektra gjorde dem i stand til å følge dannelsen av NV-sentrene live.

Under karakteriseringen etablerte de korrelasjonene mellom tre avgjørende faktorer for optimale NV-ensembler og optimaliserte dem: høy NV-tetthet, høy konvertering av substituert nitrogen ved bruk av høyfluensbestråling og høy ladningsstabilitet. Som et resultat av disse detaljerte studiene har teamet ved Fraunhofer IAF for første gang lykkes med å produsere CVD-diamanter med høy tetthet av NV-sentre og i god kvalitet, og dermed skape forutsetningen for utviklingen av diamantbaserte laser terskelmagnetometri for måling av ekstremt små magnetiske felt.


Mot overlegen sansing og bildebehandling i nanoskala med optimaliserte diamantprober


Mer informasjon:
Felix A. Hahl et al, Magnetisk feltavhengig stimulert utslipp fra nitrogen-ledige sentre i diamant, Vitenskapens fremskritt (2022). DOI: 10.1126/sciadv.abn7192

T Luo et al., Opprettelse av nitrogenfrie stillingssentre i kjemisk dampavsetningsdiamant for sensingapplikasjoner, New Journal of Physics (2022). DOI: 10.1088 / 1367-2630 / ac58b6

Julia Langer et al., Manipulation of the In Situ Nitrogen-Vacancy Doping Efficiency in CVD-Grown Diamond, fysisk faststoff (a) (2022). DOI: 10.1002 / pssa.202100756

Levert av Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics IAF

Sitering: Verdens første måling av magnetfeltavhengig stimulert emisjon (2022, 7. juni) hentet 8. juni 2022 fra https://phys.org/news/2022-06-world-magnetic-field-dependent-emission.html

Dette dokumentet er underlagt opphavsrett. Bortsett fra enhver rettferdig handel for formålet med private studier eller forskning, kan ingen del reproduseres uten skriftlig tillatelse. Innholdet er kun gitt for informasjonsformål.