Vilkår og betingelser


Vilkår og betingelser

Disse vilkårene regulerer din tilgang til, bruk av alt innhold, produkter og tjenester tilgjengelig på https://helpsolutions.info-nettstedet (”tjenesten”) som drives av helpsolutions.info (”oss”, ”vi” eller ” vår”).

Din tilgang til tjenestene våre er underlagt din aksept, uten endringer, av alle vilkårene og betingelsene heri og alle andre driftsregler og retningslinjer publisert og som kan bli publisert fra tid til annen av oss.

Vennligst les avtalen nøye før du får tilgang til eller bruker tjenestene våre. Ved å få tilgang til eller bruke noen del av tjenestene våre, godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar noen del av vilkårene i avtalen, kan du ikke få tilgang til eller bruke tjenestene våre.

Immaterielle rettigheter

Avtalen overfører ikke fra oss til deg noen av våre eller tredjeparts immaterielle rettigheter, og alle rettigheter, eiendommer og interesser i og til slik eiendom vil forbli (som mellom partene) utelukkende hos helpsolutions.info og dets lisensgivere.

Tredjepartstjenester

Når du bruker tjenestene, kan du bruke tredjepartstjenester, produkter, programvare, innebygginger eller applikasjoner utviklet av en tredjepart (”tredjepartstjenester”).

Hvis du bruker noen tredjepartstjenester, forstår du at:

  • All bruk av en tredjepartstjeneste er på egen risiko, og vi skal ikke være ansvarlige eller ansvarlige overfor noen for tredjeparts nettsteder eller tjenester.
  • Du erkjenner og godtar at vi ikke skal være ansvarlige eller ansvarlige for noen skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruken av slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Kontoer

Der bruk av noen del av tjenestene våre krever en konto, godtar du å gi oss fullstendig og nøyaktig informasjon når du registrerer deg for en konto.

Du vil være eneansvarlig og ansvarlig for all aktivitet som skjer under kontoen din. Du er ansvarlig for å holde kontoinformasjonen din oppdatert og for å holde passordet ditt sikkert.

Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til kontoen din som du bruker for å få tilgang til tjenesten. Du skal ikke dele eller misbruke din tilgangslegitimasjon. Du må varsle oss umiddelbart om uautorisert bruk av kontoen din eller når du blir oppmerksom på andre sikkerhetsbrudd.

Oppsigelse

Vi kan avslutte eller suspendere tilgangen din til alle eller deler av tjenestene våre når som helst, med eller uten årsak, med eller uten varsel, med øyeblikkelig virkning.

Hvis du ønsker å si opp avtalen eller din helpsolutions.info-konto, kan du ganske enkelt slutte å bruke tjenestene våre.

Alle bestemmelser i Avtalen som etter sin natur bør overleve oppsigelse skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierskapsbestemmelser, garantifraskrivelser, skadesløsholdelse og ansvarsbegrensninger.

Ansvarsfraskrivelse

Tjenestene våre leveres «SOM DE ER». og ”SOM TILGJENGELIG”-basis. helpsolutions.info og dets leverandører og lisensgivere fraskriver seg herved alle garantier av noe slag, eksplisitt eller underforstått, inkludert, uten begrensning, garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Verken helpsolutions.info, eller dets leverandører og lisensgivere, gir noen garanti for at våre tjenester vil være feilfrie eller at tilgangen til dem vil være kontinuerlig eller uavbrutt. Du forstår at du laster ned fra, eller på annen måte skaffer deg innhold eller tjenester gjennom, tjenestene våre etter eget skjønn og risiko.

Jurisdiksjon og gjeldende lov

Med mindre gjeldende lov bestemmer noe annet, vil avtalen og all tilgang til eller bruk av tjenestene våre være underlagt lovene til .

Riktig møtested for eventuelle tvister som oppstår fra eller relatert til avtalen og enhver tilgang til eller bruk av tjenestene våre vil være de statlige og føderale domstolene i .

Endringer

helpsolutions.info forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst.

Hvis vi gjør endringer som er vesentlige, vil vi gi deg beskjed ved å legge ut på nettsiden vår, eller ved å sende deg en e-post eller annen kommunikasjon før endringene trer i kraft. Varselet vil angi en rimelig tidsperiode før de nye vilkårene trer i kraft.

Hvis du er uenig i endringene våre, bør du slutte å bruke tjenestene våre innen den angitte varselperioden, eller når endringene trer i kraft.

Din fortsatte bruk av tjenestene våre vil være underlagt de nye vilkårene.