WWF-rapporten sier at netthandel med dyreliv øker i Myanmar


BANGKOK (AP) – En rapport fra World Wildlife Fund viser at ulovlige kjøp av dyreliv på nettet vokser i Myanmar i en trussel både mot folkehelsen og truede arter.

De rapport utgitt fredag fant at håndhevelsen av forbud mot slike transaksjoner har svekket seg midt i politisk uro etter en militær maktovertakelse i 2021.

Antall slike forretninger økte med 74 % sammenlignet med et år tidligere til 11 046, nesten alle involverte salg av levende dyr. For de 173 artene som handles, er 54 truet av global utryddelse, heter det i rapporten.

Forskere identifiserte 639 Facebook-kontoer som tilhører dyrelivshandlere. Den største netthandelsgruppen hadde mer enn 19 000 medlemmer og dusinvis av innlegg per uke, heter det.

Dyrene og dyredelene som ble kjøpt og solgt involverte elefanter, bjørner og gibboner, tibetanske antiloper, kritisk truede pangoliner og en asiatisk gigantisk skilpadde. De mest populære pattedyrene var ulike arter av langurer og aper, ofte kjøpt som kjæledyr.

De fleste av dyrene som ble annonsert for salg ble hentet fra naturen. De inkluderte også sivetter, som sammen med pangoliner har blitt identifisert som potensielle vektorer i spredning av sykdommer som SARS og COVID-19.

Shaun Martin, som leder WWFs regionale nettkriminalitetsprosjekt i Asia-Stillehavet, sa at overvåking av online dyrelivshandel viser at forskjellige arter holdes tett sammen, noen ganger i samme bur.

“Med Asias merittliste som grobunn for mange nyere zoonotiske sykdommer, er denne kraftige økningen i netthandel med dyreliv i Myanmar ekstremt bekymringsfull,” sa han.

Den uregulerte handelen med ville arter og resulterende interaksjoner mellom ville arter og mennesker øker risikoen for nye og muligens vaksineresistente mutasjoner av sykdommer som COVID-19 som kan utvikle seg uoppdaget i ikke-menneskelige verter til farligere varianter av sykdom, sier eksperter. si.

COVID-19 er en av mange sykdommer som kan spores tilbake til dyr. Drapet og salget av det som er kjent som bushmeat i Afrika ble antatt å være en kilde til ebola. Fugleinfluensa kom sannsynligvis fra kyllinger på et marked i Hong Kong i 1997. Meslinger antas å ha utviklet seg fra et virus som infiserte storfe.

“Ulovlig handel med dyreliv er en alvorlig bekymring med tanke på bevaring og bevaring av biologisk mangfold og dens potensielle innvirkning på helsesikkerhet,” sa Mary Elizabeth G. Miranda, en ekspert på zoonotiske sykdommer og sykdommer og administrerende direktør for Field Epidemiology Training Program Alumni Stiftelsen på Filippinene.

Sosiale medier og andre nettplattformer har sluttet seg til en verdensomspennende innsats for å slå ned på den blomstrende handelen med fugler, reptiler, pattedyr og dyredeler. I Myanmar skjer mye av handelen med dyreliv gjennom Facebook, som som medlem av Coalition to End Wildlife Trafficking online har tatt grep for å blokkere eller fjerne kontoer til personer som er engasjert i slike transaksjoner.

Men som det er tilfellet andre steder, dukker ofte nye kontoer opp akkurat så snart gamle blir stengt, noe som hindrer håndhevelse, bemerket rapporten. Enkel nettilgang til dyrene øker også etterspørselen, og forverrer problemet.

Diskusjoner om kjøp av beskyttede arter fant ofte sted i åpne Facebook-grupper, noe som tyder på at slike forretninger forblir «stort sett risikofrie», heter det i rapporten. Siden betalinger og leveranser ofte gjøres ved hjelp av messenger-apper, er det dobbelt vanskelig å kontrollere problemet.

For å fremheve mangelen på håndheving, bruker folk i den ulovlige dyrehandelen i Myanmar ofte rudimentære metoder for å flytte rundt på dyrene og dyreproduktene – med busser som den vanlige transportformen.

Studien utført av WWF i Myanmar fokuserte på netthandel med dyr og andre skapninger i landet, selv om det var noe import fra nabolandet Thailand, hovedsakelig av fugler som kakaduer og papegøyer og krokodiller, til India.

Noen avtaler kan innebære at dyr eller deler sendes til Kina, heter det.

Bevaringsgruppen sa at de planlegger fremtidige studier for å bedre forstå Myanmars rolle i den globale handelen med truede arter.